Đối với một kế toán thuế thì việc nắm và cập nhật thường xuyên các chính sách và luật thuế là rất cần thiết vì chỉ cần một chút sai sót thì có thể khiến doanh nghiệp của bạn bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin trình bày một số Nghị định mà kế toán thuế nhất định phải nhớ, hãy theo dõi để nâng cao trình độ chuyên môn cho mình nhé.

1. Nghị định 105/2004/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn về kiểm toán độc lập.

2.  Nghị định 129/2004/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

3.  Nghị định 51/2010/ND-CP

Nghị định này quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

  1. Nghị định 04/2014/ND-CP

Nghị định này sửa đổi Nghị định 51/2010/ND-CP về hóa đơn về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5.  Nghị định 105/2013/ND-CP

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

6.  Nghị định 49/2013/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

7.  Nghị định 95/2013/ND-CP

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng  .

8.  Nghị định 88/2015/ND-CP

Nghị định này sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Bảo hiểm xã hội, Đưa người lao động Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng lao động.

9.  Nghị định 05/2015/ND-CP

Nghị định này  hướng dẫn Bộ luật Lao động.

10. Nghị định 53/2015/ND-CP

Nghị định này quy định về nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

11. Nghị định 115/2015/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

12. Nghị định 30/2016/ND-CP

Nghị định này quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

13. Nghị định 33/2016/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

14. Nghị định 55/2016/ND-CP

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước 1995.

15. Nghị định 47/2016/ND-CP

Nghị định này quy định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

16. Nghị định 122/2015/ND-CP

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

17. Nghị định 218/2013/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

18. Nghị định 91/2014/ND-CP

Nghị định này sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.

19. Nghị định 12/2015/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

20. Nghị định 100/2016/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi.

21. Nghị định 47/2008/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân.

22. Nghị định 65/2013/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Luật thu nhập cá nhân, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thu nhập cá nhân.

23. Nghị định 92/2013/ND-CP

Nghị định này quy định một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng.

24. Nghị định 209/2013/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng.

25. Nghị định 87/2010/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (con hiệu lực đến 31/8/2016).

26. Nghị định 50/2010/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn luật thuế tài nguyên 2009.

27. Nghị định 108/2015/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

28. Nghị định 109/2013/ND-CP

Nghị định này quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ga, phí, lệ phí, hóa đơn.

29. Nghị định 65/2015/ND-CP

Nghị định này sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lí nhà nước liên quan hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố sai sự thật.

30. Nghị định 49/2016/ND-CP

Nghị định này sửa đổi Nghị định 109/2013/ND-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

31. Nghị định 129/2013/ND-CP

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

32. Nghị định 83/2013/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi.

33. Nghị định 222/2013/ND-CP

Nghị định này hướng dẫn về thanh toán bằng tiền mặt.

34. Nghị định 122/2016/ND-CP

Nghị định này về biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài ngạch thuế quan.

Trên đây là các Nghị định mà kế toán thuế cần biết. Mong rằng chia sẻ này hữu ích cho công việc của bạn. Chúc bạn thành công.